Онкологія

Ветеринарна онкологія – це напрям ветеринарії, що займається діагностикою та лікуванням новоутворень у тварин, ця наука відносно молода, але постійно прогресуюча. На сьогоднішній день практикуючі лікарі вже відпрацьовують нові методики хірургічних операцій та широко використовують хіміотерапію. Вже зараз це дозволяє допомагати тваринам, подовжувати їх життя без зниження її якості. Але такий швидкий та потужний розвиток ветеринарної онкології вимагає нових знань, нових досліджень та розробок. На жаль, більшість практикуючий лікарів навчалися ще у часи, коли освіта була одноступеневою та мала більш узагальнюючий характер. Навчатися онкології приходилось самостійно, саме тому сьогодні нові дослідження та розробки у ветеринарній онкології поодинокі та випадкові. В умовах недостатності базових знань з онкології у ветеринарних практикуючих лікарів з одночасним посиленням необхідності вирішувати у своїй практиці онкологічні питання на перше місце виходить проблема здобуття освіти з онкології. На сьогоднішній день дисципліни з ветеринарної онкології у програмі навчання лікаря ветеринарної медицини немає.

Ветеринарна онкологія, як і сама онкологія, поділяється на загальну і спеціальну.

Загальна онкологія розглядає питання етіології новоутворень, механізму виникнення та розвитку злоякісної клітини, канцерогенезу і канцерогенних агентів, біологічні особливості пухлинного росту та їх клінічного прояву, а також різні принципи класифікацій новоутворень. Сюди ж відноситься вивчення клінічних, лабораторних, імунологічних, ендоскопічних методів дослідження, методів візуалізації новоутворень. Загальна онкологія чіпляє механізми дії протипухлинних препаратів, їх класифікацію, механізм розвитку стійкості пухлинних клітин до хімічних сполук, побічні ефекти протипухлинних препаратів та їх корекцію, різноманітні методи лікування, їх основні принципи тощо.

Спеціальна онкологія досліджує всі вказані аспекти, але відносно локалізацій новоутворення. На цьому сайті в розділі спеціальної онкології будуть описані макро- та мікроскопічні характеристики окремих гістологічних типів новоутворень різних локалізацій.

Розділи постійно оновлюються.

Поділитися з друзями
Microsvit.info
Додати коментар