Загальна онкологія

Написані розділи:

Історія онкології
Етіологія новоутворень
Основні положення сучасної теорії виникнення новоутворень
Молекулярно-біологічні механізми виникнення злоякісної клітини
Протоонкогени
Гени-супресори та мутаторні гени
Стадії канцерогенезу
Поняття про протипухлинний імунітет
Канцерогени
Хімічні канцерогенні агенти
Фізичні канцерогенні агенти
Біологічні канцерогенні агенти
Онковіруси
Паразитарні канцерогенні агенти
Helicobacter та рак
Будова пухлини та її атипія
Основні властивості пухлинного росту та його клінічні форми
Класифікація пухлин
Номенклатура пухлин та термінологія
Закономірності розвитку злоякісних новоутворень
Поняття передракових захворювань. Морфогенез пухлини
Неінвазивний та інвазивний рак
Первинно-множинні злоякісні новоутворення
Поділитися з друзями
Microsvit.info
Додати коментар