Неінвазивний та інвазивний рак

Дисплазія ІІІ ступеня є стадією, яка безпосередньо передує розвитку злоякісної пухлини. При цьому внаслідок подальших змін виникає трансформована клітина, яка формує скупчення собі подібних клітин. На цій стадії в пухлині ще відсутня достатня кількість генних перебудов, тому їй не властиві інвазивний ріст та метастазування. Стадія неінвазивної пухлини, коли процес обмежений епітеліальним пластом із збереженою базальною мембраною, називають рак in situ («на місці»). Тривалість цієї стадії різна та може досягати 10 і більше років. Термін «carcinoma in situ» запропонував А. Бродерс у 1932 році.

Морфологічно carcinoma in situ характеризується анаплазованим епітеліем, який має всі характерні ознаки пухлини (поліморфізм клітин і ядер, мітотична активність, наявність патологічних форм мітозу, лімфогістіоцитарна інфільтрація тощо). В клінічній онкології carcinoma in situ розглядається як незворотній канцерогенний процес, який рано чи пізно перетвориться у класичний рак. Рак in situ може бути виявленим клінічними методами (огляд, пальпація, УЗД тощо), але остаточний діагноз на цій стадії можливий лише за гістологічного дослідження.

Критичним моментом у формуванні злоякісної пухлини є початок інвазивного росту, коли внаслідок пухлинної прогресії з’являються мутантні субклони з властивостями інвазії базальної мембрани і подальшого метастазування. Клінічно спіймати момент розриву базальної мембрани та перетворення раку in situ в інвазивний майже неможливо. Такий перехід можна спостерігати лише гістологічно. В патогенезі інвазивного раку виділяють початковий період росту (мікрокарцинома), коли пухлина проростає за мажі базальної мембрани на глибину 5 мм. Критерій у 5 мм був визначений на основі експериментальних досліджень та клінічних спостережень. Вважають, що вірогідність метастазування на цій стадії мінімальна за рахунок низької васкуляризації пухлини. Відповідно із подальшим ростом пухлини збільшується її метастатичний потенціал.

В гуманній медицині існує термін «ранній» рак (early carcinoma), який був запропонований у 1962 році в Японії. Це високодиференційована пухлина із екзофітним ростом, без реґіонарних та віддалених метастазів, яка відповідає стадії T1N0M0. Це суто клініко-морфологічне поняття яке описує пухлину, що локалізована в межах паренхіми органу без метастазів. Для гуманної медицини відокремлення першої стадії хвороби у «ранній» рак має клінічне значення при визначенні лікування із максимальним збереженням органу. У ветеринарії подібного відокремлення першої стадії хвороби не існує. Клініцисти морфогенез пухлини поділяють на два періоди: доклінічний та клінічний. Доклінічний період це тривалий етап безсимптомного росту пухлини, протягом якого відбувається збільшення об’єму пухлини у 30 разів. В кінці цього періоду пухлина може бути знайдена випадково та в більшості випадків морфологічно вона відповідає «ранньому» раку. Клінічний період характеризується багаточисельними і різноманітними симптомами.

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар