Регенерація

Регенерація — відновлення втрачених, а також зношених структурних елементів тканини. Відновлення структури і функції може здійснюватись за допомогою клітинних або внутрішньоклітинних гіперпластичних процесів. Розрізняють дві форми регенерації – внутрішньоклітинна і клітинна. У морфогенезі клітинної регенерації розрізняють стадії проліферації і диференціації. У період фази проліферації розмножуються молоді недиференційовані клітини. Ці клітини називаються камбіальними, стовбуровими і клітинами-попередниками. Для кожної тканини характерні свої камбіальні клітини, які відрізняються ступенем проліферативної активності. У фазі диференціації молоді клітини дозрівають, відбувається їх структурно-функціональна спеціалізація.

Внутрішньоклітинна регенерація відбувається за рахунок оновлення тих або інших внутрішньоклітинних органел. Така регенерація характерна для високодиференційованих клітин (нейрони ЦНС, міокардіоцити міокарда). Розрізняють три види регенерації – фізіологічна, репаративна, патологічна. Фізіологічна регенерація відбувається протягом усього життя організму і супроводжується постійним оновленням клітин епідермісу, слизових і серозних оболонок, внутрішніх органів, волокнистих структур та їх основної речовини. Репаративна або відновлювальна регенерація розвивається за умов дії різних патогенних чинників, що спричиняють пошкодження клітин і тканин та їх відмирання. Розрізняють дві форми репаративної регенерації – повну та неповну.

Повна регенерація або реституція — поступове заміщення дефекту тканини ідентичною тій, що загинула. Така форма регенерації особливо характерна для тих органів і тканин, у яких регенерація відбувається тільки в клітинній формі й при незначних їх дефектах.

 Неповна регенерація або субституція — це неповне заміщення утвореного дефекту іншою тканиною. Ця форма регенерації дуже часто трапляється особливо при наявності великих за розмірами дефектів, а також в органах, в яких превалює внутрішньоклітинна форма регенерації. Втрачена частина органа заміщується сполучною тканиною, яка з часом може гіалінізуватись.

Регенерація слизової оболонки дванадцятипалої кишки
Регенерація слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Регенерація відбувається за рахунок гіперплазії залозистого епітелію слизової оболонки.

 Патологічна регенерація характеризується спотвореним ходом регенераторного процесу. Патологічну регенерацію спостерігають при порушенні травлення, нервово-гуморальній регуляції, пригніченні імунних реакцій. Морфологічно патологічна регенерація проявляється гіперпродукцією сполучної тканини та гіпорегенерацією.

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар