Статті
Вміст ДНК та розмір ядер клітин новоутворень молочних залоз собак
0117
Однією з характерних ознак пухлинних клітин є генетична нестабільність, яка базується на порушенні механізмів точності відтворення генетичного апарату
Microsvit.info
Загальні патологічні процеси
Апоптоз: морфологічні ознаки, молекулярні механізми, значення у канцерогенезі
0207
За 30 років, які пройшли з часу, коли феномен необхідної фізіологічної загибелі клітини отримав назву “апоптоз”, з’ясовані у тій, чи іншій мірі його біологічна
Microsvit.info
Статті
Фрагментація ДНК у тканинах новоутворень молочної залози собак
0115
За сучасними уявленнями апоптоз є загальнобіологічним механізмом, який відповідає за підтримку сталої чисельності клітинної популяції, а також вибраковку
Microsvit.info
Статті
Порівняльний аналіз деяких характеристик злоякісних пухлин та дисплазії молочних залоз собак
0113
Найбільшу питому вагу у структурі загальної онкопатології собак мають пухлини молочних залоз (МЗ). Вони, за узагальненими даними, складають до 48% від
Microsvit.info
Статті
Післяопераційний термін виживання собак із новоутвореннями молочних залоз різного гістологічного типу
0105
Основним методом лікування пухлин молочних залоз (МЗ) у собак є хірургічне видалення ураженої залози або групи залоз. При злоякісному характері пухлини
Microsvit.info
Статті
Класифікація пухлин молочних залоз собак: складність та протиріччя
0116
Необхідність класифікації онкологічних захворювань диктується існуванням великої різноманітності пухлин, які різняться між собою гістогенезом, цито- та
Microsvit.info
Статті
Епітеліальні злоякісні пухлини молочної залози собак
0119
Згідно гістологічної класифікації пухлин молочної залози ВОЗ виділяють дві основні форми раку: протоковий та дольковий [1, 2]. Такий поділ базується на
Microsvit.info
Статті
Фіброзно-кістозна хвороба молочної залози собак
0137
Вивчення дисплазії молочної залози має особливе значення в онкопатології з огляду на те, що вона є потенційним джерелом розвитку раку [1, 2].
Microsvit.info
Статті
Новоутворення молочних залоз собак: фактори анамнезу, гістологічні типи, макроскопічні характеристики.
0175
Питання ветеринарної онкологічної мамології є вельми актуальним, так як новоутворення молочної залози займають перше місце у структурі загальної онкологічної
Microsvit.info
Статті
Патоморфологічна характеристика злоякісних пухлин собак
0136
Серед злоякісних пухлин собак найчастіше трапляються пухлинні ураження шкіри і м`яких тканин, молочної залози, кісток і суглобів, ротової порожнини.
Microsvit.info