Статті
Традиційна та перспективна тактика лікування пухлин молочних
032
 Розуміння біологічних чинників розвитку хвороби є безумовним підґрунтям для розробки методів лікування, зокрема лікування пухлин молочних залоз (МЗ) сук.
Microsvit.info
Новоутворення молочних залоз
Саркома
024
Саркоми молочної залози складають 10-15% новоутворень собак. Це великі, добре обмежені пухлини, що формують кісткову тканину. Найчастіше у тварин зустрічають
Microsvit.info
Статті
Поліморфізм клітин та їх ядер у карциномах молочних залоз собак
033
Раніше ми з’ясували, що залежно від гістологічного типу епітеліальних злоякісних пухлин молочних залоз собак їх клітини значно різняться між собою за формою
Microsvit.info
Новоутворення молочних залоз
Спеціальні типи карцином
032
До карцином спеціальних типів відносять веретеноклітинну, плоскоклітинну, слизову та жирову карциноми.
Microsvit.info
Статті
Патоморфологічна характеристика семіноми собаки
025
Тестикулярні пухлини у кабелів зустрічаються часто (5-15 % від усіх новоутворень) [3]. Зазвичай пухлина розвивається у одному сім’
Microsvit.info
Новоутворення молочних залоз
Проста карцинома
023
Прості карциноми є найпоширенішими серед злоякісних пухлин молочних залоз тварин. Вони, як і складні карциноми, не мають типової гістологічної будови та
Microsvit.info
Статті
Визначення ступеня злоякісності епітеліальних пухлин молочних залоз собак
064
Пухлини МЗ собак привертають увагу патологів та клініцистів складною гістологічною структурою, низькою специфічністю цитологічної діагностики та непередбаченою
Microsvit.info
Новоутворення молочних залоз
Складна карцинома
029
Складні карциноми найчастіше діагностують у собак. Складні (комплексні) карциноми – це пухлини без специфічних гістологічних ознак із вираженим фіброзом
Microsvit.info
Статті
Анамнестические, морфологический, цито- и кариометрические характеристики анапластической карциномы молочных желез собак
030
Анапластическая карцинома молочных желез собак – наиболее агрессивная и прогностически неблагоприятная низкодифференцированная опухоль. Несмотря на это
Microsvit.info
Новоутворення молочних залоз
Неінфільтративна карцинома
024
Неінфільтративні карциноми рідко піддаються візуалізації, зазвичай, їх знаходять випадково біля інфільтративних карцином або як частину фіброзно-кістозної хвороби.
Microsvit.info
Статті
Цитометричні характеристики різних карцином молочних залоз собак
025
На цей час вважається загальноприйнятим, що клітини пухлин є поліморфними, вони значно різняться між собою за формою та величиною клітинного тіла і ядра
Microsvit.info
Новоутворення молочних залоз
Класифікація пухлин молочних залоз
035
Необхідність класифікації онкологічних захворювань обумовлена існуванням великої різноманітності пухлин, які різняться між собою гістогенезом, цито- та
Microsvit.info