Форми фіброзно-кістозної хвороби

Для визначенням проліферативних та регресивних змін тканини молочних залоз з ненормальним співвідношенням епітеліального та сполучнотканинного компонентів різними авторами використовуються такі терміни як, дисплазія молочної залози, фіброзно-кістозна хвороба, кістозна мастопатія, хвороба Реклю, хвороба Шиммельбуша, кістозна хвороба, фіброаденоматоз тощо. Деякі терміни, наприклад хвороба Реклю, хвороба Шиммельбуша, мають лише історичне значення. Термін “дисплазія молочних залоз” не отримав широкого розповсюдження, так як існує більш вузьке поняття “дисплазія епітелію”. Тому більш адекватним є термін “фіброзно-кістозна хвороба”, який використовується як в людській так і в ветеринарній онкології.
Розрізняють непроліферативну та проліферативну форми фіброзно-кістозної хвороби. При непроліферативній формі відмічають сполучення ділянок сполучної тканини з кістозними порожнинами. Кісти формуються при дилатації дрібних протоків. На початку процесу утворюються гроноподібні структури у межах часточки, сполучна тканина основи часточки зливається з більш щільною сполучною міжчасточковою тканиною. Кісти вкриті атрофованим епітелієм або епітелієм з апокриновою метаплазією (Рис. 1). При цьому великі клітини з еозинофільною цитоплазмою знаходяться в одному шарі та утворюють дрібні сосочки. Деякі автори описують слизисту метаплазію та звертають увагу на те, що цей тип метаплазії є фактором, який збільшує ступінь розвитку раку.

При проліферативній формі фіброзно-кістозної хвороби виділяють епітеліальний, міоепітеліальний та фіброепітеліальний тип проліферації. Типовими варіантами фіброепітеліальної проліферації є цистопапілломи та фіброаденоми, які розглядають як доброякісні новоутворення. Епітеліальна проліферація проявляється в деяких різновидах. За однією з них (мазоплазія, аденіт) мікроскопічно виявляють різко збільшені правильної форми залозисті часточки. Внутрішньочасточкові дрібні протоки вкриті двома шарами: внутрішній – кубічний епітелій з темною компактною цитоплазмою, другий – міоепітеліальні або великі круглі клітини. Мазоплазія завжди зустрічається разом з кістами, дрібними фіброаденомами, ділянками фіброзу. У більшості випадків проліферація епітелію починається в термінальних протоках у часточках (часточкова гіперплазія) та/або у позачасточкових протоках (протокова гіперплазія).

кіста

Рис. 1. Фіброзно-кістозна хвороба, непроліферативна форма. Кіста вкрита епітелієм з апокриновою метаплазією. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар