Патоморфологічна характеристика базально-клітинного раку шкіри собак

Новоутворення шкіри та підшкірної клітковини є одними з найбільш розповсюджених пухлин у собак та складають приблизно 1/3 від всіх випадків. 4 % від загальної кількості випадків пухлин шкіри собак складають базально-клітинні пухлини [1]. Базально-клітинний рак (базаліома, базально-клітинна епітеліома, карциноїд шкіри) – найбільш розповсюджена пухлина шкіри. Їй властивий деструктивний рост, часто дає рецидиви та майже не метастазує. Тому науковці включають її у групу пухлин з місцево-деструктивним ростом. У вітчизняній літературі вживається термін базаліома.

Метою досліджень було на основі патоморфологічних досліджень вивчити частоту діагностування, морфологічні, клінічні та макроскопічні особливості різних гістологічних типів новоутворень шкіри собак міста Києва.

Матеріал для досліджень був отриманий із приватної лікарні ветеринарної медицини “Зооветсервіс” міста Києві за період з квітня 2009 по січень 2011 роки під час планових операцій з приводу видалення новоутворень собак. Прооперовано 20 собак.

Обробку патологічного матеріалу виконували за загальноприйнятими гістологічними методами. Гістологічні типи визначали за Міжнародною гістологічною класифікацією пухлин шкіри ВООЗ [2].

Серед пухлин шкіри найчисельнішою групою виявились епітеліальні злоякісні новоутворення, а саме, базально-клітинний рак (25%). Це новоутворення спостерігали у формі бляшки та вузла. Частіше його спостерігали на тулубі. Всі собаки, у яких діагностували базаліому були породистими і переважну більшість це були боксери. Середній вік тварин склав 7 років.

При гістологічному досліджені виявлялися поліморфні тяжи та комплекси дрібних інтенсивно пофарбованих клітин (рис. 1). По периферії тяжів клітини мали призматичну форму, а в товщі – полігональну (рис. 2). Морфологи виділяють багато типів та підтипів базальноклітинного раку. Ми спостерігали лише два: поверхневий поліфокальний та тип “морфеа”.

базалиома

Рис. 1. Базально-клітинний рак. Поліморфні тяжи дрібних інтенсивно пофарбованих клітин. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Поверхневий поліфокальний тип базаліоми характеризувався чисельними солідними клітинними тяжами, які начебто “сповзають” з базальних шарів епітелія до поверхневих ділянок дерми (рис. 3). В деяких випадках такі пласти проникали глибоко у дерму.

Тип базаліоми “морфеа” характеризувався склерозом та гіалінозом строми з наявністю у ній дрібних, іноді розгалужених тяжів пухлинних клітин (рис. 4).

Після проведення патоморфологічних досліджень і визначення гістологічних типів новоутворень за принципами сучасної Міжнародної класифікації ВООЗ пухлин шкіри собак було з’ясовано, що найпоширенішою пухлиною серед новоутворень шкіри став базально-клітинний рак. Характерним для гістологічного типу базаліом є наявність клітинних тяжів різної форми та локалізації. Можна припустити, що найчастіше хворіють на базаліому шкіри породисті собаки, а саме боксери.

базалиома

Рис. 2 Базально-клітинний рак. По периферії тяжів клітини призматичні, а в товщі – полігональні. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

базалиома

Рис. 3 Базально-клітинний рак. Солідні клітинні тяжи, які начебто “сповзають” з базальних шарів епітелія до поверхневих ділянок дерми. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

базалиома

Рис. 4 Базально-клітинний рак. Склерозом строми з наявністю у ній дрібних тяжів пухлинних клітин. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х100

Список літератури:

  1. Goldschmidt,M.H.& Shofer, F.S. Skin Tumours of the Dog and Cat, Oxford. 1992, 235 p.
  2. International histological classification of tumors of domestic animals // Bull. Word health organization, Geneve. – 1974. – Vol. 50, № 1-2. – P. 111-133

Стаття написана у співавторстві з Ландсман А.О. та опублікована у Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України за 2012 рік (Вип. 172, Ч. 2. – С. 200 – 203)

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар