Спеціальні типи карцином

До карцином спеціальних типів відносять веретеноклітинну, плоскоклітинну, слизову та жирову карциноми.Для веретеноклітинної карциноми характерний гістологічний тип солідного раку зі значними ділянками розповсюдження клітин веретеноподібної форми, які розташовані дифузно та орієнтовані в одному напрямку (Рис. 1). Вважають, що певна частина веретеноподібних клітин має міоепітеліальне походження. Необхідна диференціація веретеноподібних клітин від фібробластів. У випадку карциноми група клітин обгорнута ретикулярними волокнами, тоді як у фібросаркомах окремі пухлинні клітини обгорнуті ретикулярними волокнами. Крім цього, для диференціації двох типів веретеноподібних клітин використовують імуногістохімічні маркери (цитокератин, вемитин). Такий тип пухлин зустрічається рідко.

Карцинома с веретеноклеточной дифференцировкой

Рис. 1. Веретеноклітинна карцинома. Клітин веретеноподібної форми розташовані дифузно та орієнтовані в одному напрямку. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Плоскоклітинна карцинома не описана у котів. В цю групу у тварин також включили аденоплоскоклітинну карциному. Класична плоскоклітинна карцинома має солідну будову та складається із мономорфних щільно розташованих клітин, які утворюють скірри (ланцюжки або тяжі) (Рис. 2). На периферії солідних ділянок відмічають залишок базального шару клітин, а центральна частина містить пластинчатий кератин, в якому знаходять некротизовані пухлинні клітини. Аденоплоскоклітинна карцинома містить залозистоподібну тканину та ділянки плоскоклітинної метаплазії. Плоскоклітинні карциноми часто дають метастази.

Скирри Х100

Рис. 2. Плоскоклітинна карцинома. Клітини розташовані у ланцюжок (скірр). Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 250

Рогова кіста Х50 (2)

Рис. 3. Плоскоклітинна карцинома. Рогова перлина. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 250

Слизова карцинома (колоїдний рак, мукоїдний рак, муцинозний рак, перснеподібна карцинома) макроскопічно має вигляд обмеженого вузла сірого кольору з вологою желеподібною поверхнею на розрізі. Мікроскопічно серед масового скупчення слизу знаходять солідні та залозистоподібні комплекси мономорфних клітин, що містять в цитоплазмі слиз. Діагноз на слизову карциному ставлять лише в тих випадках, коли превалюють ділянки позаклітинного слизу.

Жирова карцинома утворена клітинами з пінистою цитоплазмою та значним вмістом ліпідів, які виявляються специфічними методами фарбування

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар