Класифікація дистрофій

Дистрофія – патологічний процес, що виникає внаслідок порушення обміну речовин та характеризується змінами структурної організації клітин і тканини та накопиченням різних продуктів обміну, які відрізняються кількісними та якісними змінами.

Причини дистрофії

Причини дистрофії різноманітні: це може бути порушення крово- та лімфообігу, порушення іннервації, інтоксикація, гормональні та ензимні порушення, спадкові фактори. До розвитку дистрофії призводять морфогенетичні механізми: інфільтрація, спотворений синтез, трансформація та декомпозиція.

 • Інфільтрація – це процес проникнення в клітину або позаклітинне середовище різноманітних речовин, що нагромаджуються в них у зв’язку з порушенням ферментативних систем, які не здатні забезпечити процеси їх утилізації.
 • Декомпозиція – в основі лежить порушення ультраструктурної організації клітини і позаклітинного середовища, що супроводжується накопиченням в них продуктів розпаду.
 • Трансформація – утворення продуктів одного виду обміну замість продуктів іншого виду обміну речовин. Наприклад, переродження клітин одного виду в інший в процесі диференціювання, метаплазії або пухлинного росту, утворення кісткової тканини з хрящової.
 • Спотворений синтез характеризується порушенням внутрішньо-клітинних синтетичних процесів у результаті чого в клітинах та позаклітинному середовищі з’являються  речовини, які в нормі в цих структурах не спостерігаються.

Як класифікують дистрофії?

Класифікують дистрофії залежно від локалізації, механізму і причин виникнення  та виду обміну, що порушується.

І. Залежно від локалізації розрізняють:

 1. Паренхіматозні дистрофії, що локалізуються серед клітинних елементів різноманітних органів.
 2. Мезенхімальні дистрофії, що характеризуються порушенням сполучних волокон та міжклітинної речовини.
 3. Змішані дистрофії, що характеризуються порушенням як клітин так і позаклітинної речовини.

ІІ. Залежно від превалюючого механізму виникнення дистрофії розрізняють:

 1. Інфільтративні;
 2. Дистрофії, що виникли внаслідок спотвореного синтезу;
 3. Трансформативні;
 4. Декомпозитивні;

ІІI. Залежно від виду обміну, що порушився розрізняють:

 1. Білкові, що характеризуються порушення білкового обміну.
 2. Вуглеводні, що характеризуються порушенням обміну полісахаридів, мукополісахаридів, глюкопротеїдів.
 3. Жирові дистрофії, що характеризується порушенням обміну ліпідів.
 4. Мінеральні дистрофії, що характеризується порушенням обміну неорганічних речовин.

ІV. Залежно від поширення процесу:

1. Загальні;

2. Місцеві.

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар