Значення лікарської помилки у діагностиці онкологічних захворювань

Лікарська помилка – це помилки лікаря, які базуються на недосконалості сучасного стану ветеринарної науки, її методів дослідження або обумовлені особливим перебігом захворювання тварини. Також лікарські помилки можуть відбуватися через недостатню кваліфікацію і малий досвід ветеринарного спеціаліста та через погані умови праці. Вивчає причини та обставини виникнення лікарських помилок, аналізує їх наслідки та прописує поведінку лікаря у складних випадках така наука, як ветеринарна деонтологія.

Лікарські помилки поділяють на помилки в діагностиці хвороб, в тактиці лікування, лікувально-технічні, організаційного характеру та в поведінці лікаря. Лікарські помилки можуть мати об’єктивний, суб’єктивний та змішаний характер. Крім цього, лікарські помилки класифікують як карні та не карні.

Нами було проаналізовано лікарську помилку в діагностиці онкологічного захворювання.

У клініці “Зооветсервіс” міста Києва проходила лікування сука породи стаффордширський тер’єр, яка страждала на піометру. Новоутворення яєчників знайшли у собаки випадково під час операції з приводу видалення матки. Спостерігали ураження обох яєчників. В одному з них новоутворення мало вигляд щільних обмежених вузлів, що знаходились на стінці великої кісти. Було проведено цитологічне дослідження новоутворень, за яким обидва вони належали до епітеліальних пухлин. На лівому яєчнику був поставлений діагноз сосочкова цистаденома (кістома), яка відноситься до доброякісних новоутворень. На правому яєчнику діагностовано проліферативну цистаденому, що є проміжною пухлиною між доброякісними та злоякісними варіантами.

З метою підтвердження цитологічного діагнозу у гістологічній лабораторії кафедри патологічної анатомії НУБіП України було проведено гістологічне дослідження новоутворень.

Мікроскопічна картина новоутворень характеризувалась вираженою стромою, в якій знаходили різні за формою та розміром гнізда епітеліальних пухлин. Епітеліальні клітини великі округлі із світлою слабоеозинофільною цитоплазмою. Ядра великі з повздовжньою борозною, за формою схожі на кофейні зерна. У епітеліальних гніздах спостерігали порожнини, що вкриті кубічним або ущільненим епітелієм. Порожнини заповнені набряклими злущеними епітеліальними клітинами. Сполучнотканинний компонент пухлини представлений веретеноподібними клітинами та колагеновими волокнами. Спостерігали вогнищевий гіаліноз навколо епітеліальних гнізд. Така гістологічна картина є характерною для доброякісного варіанту пухлини Бреннера. Проліферації у порожнинах не спостерігали, не знаходили і ознак злоякісності епітеліального компоненту пухлини.

Різниця у цитологічному і гістологічному діагнозах пояснюється не вдосконаленістю цитологічної діагностики. Виходячи з того факту, що новоутворення на одному з яєчників локалізувалося на стінці великої кісти, можна припустити, що пухлина Бреннера була поєднана з цистаденомою, про що описано у різних джерелах літератури. У матеріал, що був досліджений цитологічно потрапили клітини кісти, але клітини іншої пухлини, що знаходилася в ній до досліджуваного мазка не потрапили. Таким чином, цитологічний діагноз виявився не повним.

За класифікацією така помилка має об’єктивний характер та відноситься до не карних. В цьому конкретному випадку ця помилка не вплинула на тактику лікування та прогноз захворювання, так як обидва новоутворення є доброякісними та мають однакові показання щодо лікування і подальшої реабілітації тварини. Але, якби у цистаденомі була знайдена злоякісна пухлина, то така помилка не дозволила б лікарю провести адекватні подальші діагностичні маніпуляції для виключення наявності метастазів пухлини в інших органах та тканинах. Крім того, вважаємо, що лікар повинен знати про недоліки цитологічного аналізу та використовувати всі діагностичні методи для встановлення остаточного діагнозу, який у випадках онкологічних захворювань ставиться лише на підставі гістологічних досліджень.

Тези доповіді мого студента Ковзусь М. на 67-й студентській науково-практичній конференції «Роль молоді у забеспеченні сталого розвитку галузі ветеринарної медицини», що була присвячена 115-річчю НУБіП України (Київ, 11-12 березня 2013 р.).

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар