Складна карцинома

Складні карциноми найчастіше діагностують у собак. Складні (комплексні) карциноми – це пухлини без специфічних гістологічних ознак із вираженим фіброзом строми, солідної та солідно-залозистої будови, що містять цілий ряд різноманітних структур: трабекулярні, альвеолярні, папілярно-залозисті, солідні. Пухлинні клітини розташовані у вигляді ланцюжків, дифузно у щільній стромі або концентрично навколо протоків (Рис.1). Складні карциноми містять як епітеліальні секреторні, так і міоепітеліальні клітини. Локалізація останніх дифузна, або концентрична навколо протоків, вони потребують чіткого диференціювання від фібробластів. Іноді, зустрічають плоскоклітинну метаплазію. В складних карциномах відмічають наявність внутрішньоклітинної мукоїдної речовини, яку необхідно диференціювати від молодої хрящової тканини в карциносаркомах. В останніх клітини зібрані в лакуни хрящового матриксу. Важко диференціювати складні карциноми та складні аденоми. Відсутність капсули, інфільтративний ріст, наявність ділянок некрозу та високий мітотичний індекс є індикаторами злоякісності. Поріг виживання у собак складає 10 місяців

.Дольковый инфильтративный рак (мишенеподобные структуры)

Рис. 1. Складна карцинома. Пухлинні клітини розташовані концентрично навколо протоків. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 250

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар