Неінфільтративна карцинома

Неінфільтративні карциноми рідко піддаються візуалізації, зазвичай, їх знаходять випадково біля інфільтративних карцином або як частину фіброзно-кістозної хвороби. Поділу на простий та складний тип неінфільтративної карциноми не існує, так як складний тип у тварин не описаний. За гістологічними ознаками неінфільтративні карциноми поділяють на внутрішньопротокові та часточкові.

Внутрішньопротокова форма неінфільтративної карциноми характеризується чотирма основними типами росту: солідним, вугреподібним, папілярним та криброзним. Дуже часто в одній пухлині зустрічають одразу декілька варіантів росту.

Характерну макроскопічну картину має вугреподібний тип: тканина молочної залози в ділянці ураження пронизана жовто-сірими тяжами, які утворені розширеними протоками, з яких на розрізі видавлюється секрет у вигляді пробок. Іноді, це нечіткі обмежені сірі вузли з зернистою поверхнею. Мікроскопічно знаходять солідні внутрішньопротокові проліферати з масивним некрозом у центрі, некротизовані маси можуть бути кальцифіковані (Рис. 1). Клітини поліморфні з великими гіперхромними ядрами та багаточисельними фігурами мітозу.

Карцинопа in situ

Рис. 1. Внутрішньопротокова форма неінфільтративної карциноми, вугреподібний тип росту. Солідні внутрішньопротокові проліферати з масивним некрозом у центрі. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Криброзний тип мікроскопічно характеризується розширеними протоками з структурами, схожими на решітку, яку утворюють однотипові клітини середнього розміру з еозинофільною цитоплазмою (Рис. 2). На відміну від протокової гіперплазії в карциномах криброзні структури мають чіткі обмежені круглі просвіти.

Карцинопа in situ

Рис. 2. Внутрішньопротокова форма неінфільтративної карциноми, криброзний тип росту. Структури, що схожі на решітку. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 200

Папілярний тип представлений лише сосочковими структурами. Це можуть бути маленькі епітеліальні сосочки з дрібних однотипових клітин з явищем некрозу на поверхні (Рис. 3). Також спостерігають структури, що нагадують внутрішньопротокові папіломи, але побудовані вони лише з однотипових клітин епітелію та не мають сполучнотканинної ніжки. В протокових папіломах сосочки мають фіброваскулярну ніжку та покриті епітелієм в два шари. Часто виникають складності при диференціації внутрішньопротокової форми карциноми від протокової папіломи. Основними ознаками злоякісного росту є інвазія в основу сосочків або стінку кісти та наявність кальцифікації.

Карцинопа in situ

Рис. 3. Внутрішньопротокова форма неінфільтративної карциноми, папілярний тип росту. Епітеліальні сосочки з однотипових клітин з явищем некрозу на поверхні. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Солідний тип характеризується наявністю в розширених протоках проліфератів у вигляді дифузно розташованих мономорфних клітин (Рис. 4).

Часточкова форма (рак in situ, альвеолярний рак, ацинарна карцинома) зустрічається дуже часто. Знаходять її випадково при досліджені доброякісного новоутворення або як частину іншої форми карциноми. Часточки утворені мономорфними круглими незв’язаними між собою дрібними клітинами з гіперхромними ядрами. При часточковій формі зустрічають слиз та перснеподібні елементи. Клітини з альвеол проникають під епітелій протоків та заміщують його, але ніколи не досягають великих протоків та соска. Важко диференціювати часточкову форму неінфільтративної карциноми від атипової часточкової гіперплазії. При гіперплазії ацинуси не так сильно розтягнуті та мають збережений центральний просвіт. Клітини карциноми поліморфні та однотипові, спостерігають мітотичні фігури.

Карцинома in situ

Рис. 4. Внутрішньопротокова форма неінфільтративної карциноми, солідний тип росту. В протоках дифузно розташовані мономорфні клітини. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар