Некроз

Некроз — змертвіння, загибель клітин і тканин в живому організмі під впливом хвороботворних чинників. Цей вид загибелі клітин генетично не контролюється. Відмирати можуть окремі клітини, органели, групи клітин, ділянки тканин, органів, частини тіла. Процес відмирання тканини називають некробіозом. При цьому в клітинах та тканинах розвиваються дистрофічні зміни, активуються гідролітичні ферменти, під впливом яких настає розщеплення білків, ліпідів, руйнування органел і розчинення клітин. Макроскопічно некротизовані ділянки відрізняються від здорової тканини за кольором, консистенцією, мають чітку межу.

Мікроскопічно спостерігають слідуючи ознаки:

 • Каріопікноз – зменшення, зморщення та ущільнення ядра. Внаслідок конденсації хроматину ядро інтенсивно забарвлюється ядерними барвниками.
 • Каріорексис – фрагментація та розпад ядра на окремі грудочки і частини. Спостерігають нерівномірне забарвлення ядра.
 • Каріолізис – розчинення хроматину та всієї субстанції ядра, внаслідок чого ядро втрачає здатність забарвлюватися і цілком зникає.
 • Плазмопікноз – ущільнення цитоплазми внаслідок денатурації, коагуляції білків та деструкції органел.
 • Плазморексис – розпад цитоплазми на окремі частини та грудочки.
 • Плазмолізис – гідролітичне розчинення цитоплазми. Цей процес може супроводжуватись розплавленням цитоплазми та появою вакуолей (коліквація). Розплавлення може охопити всю клітину (каріоцитоліз) або окрему її частину (фокальний некроз клітини).
 • Розчинення основної міжклітинної речовини
 • Дискомплексація тканинних структур – втрата взаємозв’язків між клітинами
 • Просякнення колагенових й еластичних волокон білками плазми та розпад і розчинення їх. Некротична тканина має волокнистий вигляд (фібриноїдний некроз).

Причинами некрозу можуть бути:

 1. Механічні ушкодження – травми.
 2. Фізичні фактори – висока і низька температури, електричний струм, іонізуючі випромінювання.
 3. Хімічні речовини – кислоти, луги, солі важких металів.
 4. Біологічні чинники – бактерії, віруси, гриби, паразити та їх токсини, алергени.

Чинники спричиняють некротичні зміни безпосередньо в місці їх дії на клітини та тканини (прямий некроз) або через судинну чи нервово-ендокринну системи (непрямий некроз).

Оцініть статтю
Microsvit.info
Додати коментар