Microsvit

Життя у мікроскопі …

Карциномы in situ молочных желез собак

травня 18, 2015

Карциномы in situ (неинфильтративные) не являются предопухолевым состоянием, они являются интраэпителиальной фазой развития рака без втягивания в процесс базальной мембраны ацинусов и протоков [2]. Эти карциномы редко подвергаются визуализации, обычно их находят случайно в инфильтративных карциномах или как часть фиброзно-кистозной болезни. По гистологическими признаками карциномы in situ разделяют на внутрипротоковые и дольковые.

Еволюція класифікацій пухлин молочних залоз собак

травня 4, 2015

В цьому році виповнюється 40 років з часу опублікування першої Міжнародної класифікації пухлин свійських тварин, одна з глав якої описувала гістологічну класифікацію пухлин молочних залоз собак (МЗС) [24]. За ці десятиліття вона зазнала суттєвих змін, які пов’язані з результатами досліджень фахівців різних спрямувань – клініцистів, патологів, цитологів, біохіміків, молекулярних біологів.

Патологічна морфологія інфекційних хвороб (лекція друга)

квітня 7, 2015

Зміст:

1. Загальна характеристика патоморфологічних змін при інфекційних хворобах.

2. Патогенез та патоморфологічні зміни при сибірці.

3. Характеристика клостридіозів

3.1 Емфізематозний карбункул

3.2 Злоякісний набряк

3.3 Брадзот овець

3.4 Інфекційна ентеротоксемія овець

3.5 Анаеробна дизентерія новонароджених

Helicobacter та рак

лютого 2, 2015

Вперше спіралеподібні бактерії в шлунку собак описав німецький вчений G. Bottcher ще у 1874 році під час дослідження біоптатів. Подібні бактерії в матеріалі із виразкованої карциноми шлунка людини дослідив у 1906 році W. Kreinitz. У 1983 р. австралійські вчені J.R. Warren та B.J. Marshall описали короткі спіралеподібні бактерії

Паразитарні канцерогенні агенти

січня 28, 2015

Серед паразитарних канцерогенних агентів виділяють трематоди роду Schistosoma та Opisthorchis. Було помічено, що у місці локалізації яєць самиць гельмінтів роду schistosoma, а саме у сечовому міхурі, кишечнику, печінці, легенях розвиваються рак та саркоми.

Онковіруси

січня 22, 2015

Віруси, які призводять до появи новоутворень, називають онковірусами. Встановлено, що 15% пухлин мають вірусний генетичний матеріал. Тому багато вчених сподіваються побороти ці пухлини шляхом скринінгу та вакцинації.

Фізичні канцерогенні агенти

грудня 25, 2014

До фізичних факторів, що можуть впливати на організм крім механічного пошкодження відносять електромагнітне випромінення. Електромагнітне випромінювання – взаємопов’язані коливання електричного i магнітного полів, що утворюють електромагнітне поле. Розповсюдження випромінювання здійснюється за допомогою електромагнітних хвиль.

Канцерогени

листопада 12, 2014

Канцероген – агент, який завдяки своїм хімічним та фізичним властивостям викликає незворотні зміни або пошкодження в тих частинах генетичного апарату, які відповідають за гомеостатичний контроль над соматичними клітинами.

Поняття про протипухлинний імунітет

жовтня 23, 2014

Об’єктом для імунної системи в організмі є інфекційні, паразитарні агенти, сторонні тіла, трансплантати, злоякісні клітини. В основі контроля гомеостазу імунокомпетентними клітинами лежить оцінка антигенного складу цих об’єктів. Відповідно, пусковим механізмом протипухлинної імунної відповіді буде ідентифікація пухлинних антигенів імунними клітинами, які потім знищують злоякісні клітини або утримують їх ріст.

Стадії канцерогенезу

жовтня 21, 2014

Формування злоякісної пухлини не є одноразовою подією, це ланцюг послідовних взаємопов’язаних подій, кожна з яких обумовлена дією певних факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. На даний час в канцерогенезі розрізняють три стадії, які можуть накладатись одна на іншу. Перша стадія називається ініціація, а фактори, що її викликають, ініціаторами. Другу стадію називають промоцією, а відповідні агенти – промоторами. Третю стадію – формування злоякісної пухлини із всіма властивими їй ознаками – називають прогресією. Протягом кожної стадії діють відповідні етіологічні фактори, кожна з цих стадій відрізняється специфічними морфологічними проявами та характеризуються особливими змінами у геномі.

вересня 21, 2014

Навчальні відео, що показують як намалювати схему мікроскопічної будови органів. Було створено для студентів, які вивчають гістологію та патоморфологію.