Microsvit

Життя у мікроскопі …

Основні властивості пухлинного росту та його клінічні форми

грудня 7, 2015

Однією з основних властивостей пухлин є автономний ріст – відносна незалежність пухлини від впливу регуляторних систем організму та набуття властивостей до самоуправління. Автономність забезпечується не тільки мутаціями протоонкогенів та генів-супресорів, але й певним механізмами саморегуляції, коли пухлинні клітини одночасно продукують фактори росту та рецептори до них. Проте автономність росту є відносним.

Будова пухлини та її атипія

листопада 2, 2015

Єдиного загального визначення пухлин не існує. На різних історичних етапах вивчення новоутворень пухлини визначали по різному. Це пояснюється складністю та різноманітністю пухлинного росту. Більш точним можна вважати наступне визначення: Пухлини – це патологічний процес, що являє собою новоутворену тканину, в якій зміни генетичного апарату клітин приводять до порушення регуляції їх росту та диференціації

Множинний нейрофіброматоз у зайця

жовтня 25, 2015

Нейрофіброматоз – загальна назва спадкових захворювань, що викликають розвиток множинних нейрофібром. У людей нейрофіброматоз, або хвороба Реклінгхаузена, належить до аутосомно-домінантної групи захворювань, при цьому обумовлюється хвороба спонтанністю мутації, яка відбувається у певному гені. Інформації стосовно множинного нейрофіброматозу у тварин дуже мало.

Cumulative survival for dogs with different types of mammary tumors

вересня 1, 2015

Prognostic information about any disease is essential for appointment of the most correct method of treatment and innovative therapeutic approaches. Information about the prognosis of the disease and identification of prognostic markers is extremely important, considering that almost half of the population of dogs is at risk of malignant tumors of the mammary glands (MG), and more than a third of them die within a few months after surgery [1].

Саркома Штіккера

травня 25, 2015

Саркома Штіккера, відома як трансмісивна венерична пухлина собак, є досить розповсюдженою круглоклітинною пухлиною, яку виявляють у домашніх собак, а також у інших представників родини, таких як вовки та койоти

Карциномы in situ молочных желез собак

травня 18, 2015

Карциномы in situ (неинфильтративные) не являются предопухолевым состоянием, они являются интраэпителиальной фазой развития рака без втягивания в процесс базальной мембраны ацинусов и протоков [2]. Эти карциномы редко подвергаются визуализации, обычно их находят случайно в инфильтративных карциномах или как часть фиброзно-кистозной болезни. По гистологическими признаками карциномы in situ разделяют на внутрипротоковые и дольковые.

Еволюція класифікацій пухлин молочних залоз собак

травня 4, 2015

В цьому році виповнюється 40 років з часу опублікування першої Міжнародної класифікації пухлин свійських тварин, одна з глав якої описувала гістологічну класифікацію пухлин молочних залоз собак (МЗС) [24]. За ці десятиліття вона зазнала суттєвих змін, які пов’язані з результатами досліджень фахівців різних спрямувань – клініцистів, патологів, цитологів, біохіміків, молекулярних біологів.

Патологічна морфологія інфекційних хвороб (лекція друга)

квітня 7, 2015

Зміст:

1. Загальна характеристика патоморфологічних змін при інфекційних хворобах.

2. Патогенез та патоморфологічні зміни при сибірці.

3. Характеристика клостридіозів

3.1 Емфізематозний карбункул

3.2 Злоякісний набряк

3.3 Брадзот овець

3.4 Інфекційна ентеротоксемія овець

3.5 Анаеробна дизентерія новонароджених

Helicobacter та рак

лютого 2, 2015

Вперше спіралеподібні бактерії в шлунку собак описав німецький вчений G. Bottcher ще у 1874 році під час дослідження біоптатів. Подібні бактерії в матеріалі із виразкованої карциноми шлунка людини дослідив у 1906 році W. Kreinitz. У 1983 р. австралійські вчені J.R. Warren та B.J. Marshall описали короткі спіралеподібні бактерії

Паразитарні канцерогенні агенти

січня 28, 2015

Серед паразитарних канцерогенних агентів виділяють трематоди роду Schistosoma та Opisthorchis. Було помічено, що у місці локалізації яєць самиць гельмінтів роду schistosoma, а саме у сечовому міхурі, кишечнику, печінці, легенях розвиваються рак та саркоми.

Онковіруси

січня 22, 2015

Віруси, які призводять до появи новоутворень, називають онковірусами. Встановлено, що 15% пухлин мають вірусний генетичний матеріал. Тому багато вчених сподіваються побороти ці пухлини шляхом скринінгу та вакцинації.

Фізичні канцерогенні агенти

грудня 25, 2014

До фізичних факторів, що можуть впливати на організм крім механічного пошкодження відносять електромагнітне випромінення. Електромагнітне випромінювання – взаємопов’язані коливання електричного i магнітного полів, що утворюють електромагнітне поле. Розповсюдження випромінювання здійснюється за допомогою електромагнітних хвиль.