Microsvit

Життя у мікроскопі …

Ембріональна карцинома сім`яників

серпня 17, 2016

Ембріональна карцинома – злоякісна герміногенна пухлина, що складається із недиференційованих клітин епітеліального типу. Основним клінічним симптомом є збільшення яєчка та його болісність. У третини хворих із діагнозом ембріональний рак знаходять метастази. Макроскопічно пухлина має вигляд вузла, який не має чітких меж із тканиною сім’яника. Поверхня розрізу сіро-біла, зерниста або гладенька з крововиливами та некрозом. Пухлина може проростати у придаток та сім’яний канатик.

Мікроскопічно пухлина складається із великих клітин без чітких меж. Цитоплазма рясна базофільна, вакуолізована. Ядра не правильної форми із великим ядерцями, глибками хроматину та багаточисельними мітозами. Спостерігаються гігантські клітини з одним або декількома ядрами. Клітини ембріонального раку можуть бути розташовані пластами (солідний тип) або утворювати тубулярні (тубулярний тип), папілярні (папілярний тип) та ацинозні структури (ацинозний тип). Солідний тип ембріональної карцинома треба диференціювати від семіноми, на відміну від якої клітини ембріонального раку більш великі, з нечіткою межею, без лімфоїдної інфільтрації та гранульом у стромі.

Солідний тип росту. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

Солідний тип росту. Фарбування гематоксиліном та еозином. Х 100

У хворих на ембріональний рак в сироватці та сечі знаходять α-фетопротеін. Ембріональний рак дає метастази у зачеревні, медіастинальні, надключичні лімфатичні вузли, легені, печінку. У метастазах крім ембріонального раку можуть знаходити елементи тератоми.

Ваша електронна адреса не буде опублікованна. Обов’язкові поля позначені *

*